0312 287 84 85
ofis@lionarma.com

İstifa Halinde İşsizlik Maaşı Bağlanır mı?21.12.2022

Sosyal güvenlik sistemimizin en önemli kalemlerinden birisi işsizlik halinde ödenen işsizlik ödeneği (maaşı). Peki istifa halinde işsizlik aylığı bağlanabiliyor mu?

İşsizlik ülkemizin en önemli ekonomik problemi ve her geçen gün daha da vahim rakamlar karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle Suriyeli göçmenler sorunu beraberinde işsizlik probleminin içinden çıkılmaz bir hal almasına neden oluyor.

İşsizlik mevzubahis olunca en önemli konulardan birisi de işsizlik halinde kişilerin sahip oldukları haklar oluyor. İşsiz kalan kişilere işsizlik sigortasından bazı haklar tanınmış. Bu haklardan en önemlisi ise halk arasında işsizlik maaşı olarak bilinen işsizlik ödeneği.

İşten Ayrılma Şekli Önemli

İşsizlik maaşı ne yazık ki her işsiz kalana ödenmiyor. İşsizlik maaşı alınabilmesi için bazı şartlar var. Öncelikle işsizlik maaşı sadece 4/a kapsamında sigortalı sayılanlara yani işçilere verilmekte. Dolayısıyla memurların, çırakların ve stajyerlerin işsizlik sigortasından faydalanması mümkün değil.

Bunun yanı sıra bir işçinin işsizlik maaşı alabilmesi için işten Kanun’da belirtilen şekilde çıkmış olması gerekiyor. Buna göre işsizlik aylığı bağlanabilecek haller şöyle.

İşçinin işveren tarafından önceden haber verilerek işten çıkartılması.

İşçinin sağlık nedenleri, işvereninin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareketi veya zorunlu nedenlerle işten ayrılması.

İşverenin işçisini ahlak veya iyiniyet kurallarına aykırı hareket haricinde diğer haklı nedenlerle işten çıkarması.

İş sözleşmesi belirli süreli ise sürenin sona ermesi.

İşyerinin kapanması veya el değiştirmesi nedeniyle işten çıkarılması.

Yani bir işçi istifa ederek işten ayrılırsa işsizlik maaşı alması söz konusu olmuyor. Ancak işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih etmesi durumunda işsizlik maaşı vardır.

Zorla İstifa Dilekçesi İmzalatılırsa

Bazı işverenler işçilerine işe başladıkları zaman veya iş sözleşmesi devam ederken istifa dilekçesi imzalatmaktalar. Böylece kıdem tazminatı ödemeksizin istedikleri zaman işçiyi işten çıkartabiliyorlar. Ancak bu durum işçinin işsizlik maaşı almasını da engelliyor.

Normal şartlar altında işçi herhangi bir baskı altında kalmadan istifa dilekçesini imzalamışsa yapabileceği herhangi bir şey bulunmuyor ve ne yazık ki kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı  alamıyor. Ancak işveren işçiye istifa kağıdını yanlış ve yanıltıcı bilgi vererek veya zorla imzalatmışsa işçi mahkemeye başvurarak hakkını arayabilir ve bunun sonucunda da tazminatını ve işsizlik maaşını alabilir.

Böyle durumlarda öncelikle arabulucuya başvurma, akabinde ise iş mahkemesinde açacağınız bir alacak davası ile irade beyanınızın tehdit veya kandırma yolu ile fesada uğratıldığını belirterek tazminatlarınızı talep etmeniz mümkün. Aynı zamanda, tehdit ve baskı ile bir kişiye zorla bir hukuki işlem yaptırmak, özel evrak imzalatmak veya düzenletmek Ceza Kanunu kapsamında da suç olarak belirlendiği için bulunduğunuz yer Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda da bulunabilirsiniz.

Kesintisiz 120 Gün Çalışmak Şart

İşsizlik maaşı alabilmek için ayrıca çalışma süresine ilişkin bazı şartlar var. Öyle ki işçinin işten ayrılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olarak çalışmış olması gerekiyor. Bunun yanı sıra işçinin işten ayrılmadan önce son 3 yıl içinde en az 600 gün çalışmış olması da gerekli.

Eğer bu şartları taşıyorsa işçi işsizlik maaşı alabiliyor. Peki işsizlik maaşını ne kadar süre alacak. Burada üç alternatif var:

Son 3 yıl içinde 600 gün çalışması olan işsizlere 180 gün,
Son 3 yıl içinde 900 gün çalışması olan işsizlere 240 gün,
Son 3 yıl içinde 1080 gün çalışması olan işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik maaşı veriliyor.

Kaynak : Alomaliye.com

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Kayıt Dışı Hasılatta KDV
    Mükellefler tarafından kayıt dışı olarak elde edilen veya elde edildiği kabul edilen hasılatın tutarı içerisinde KDV?nin bulunup bulunmadığı öteden beri tartışma konusu ola gelmiştir.
  • Defter Tasdikini Yaptırmayana Ceza
    Zaman su gibi geçmeye devam etmekte ve bizi adeta bir sal gibi yılın sonuna doğru sürüklemekte. Yılsonunun ve yılbaşının herkes için anlamı veya hatırlattıkları farklıdır elbette. Biz muhasebeciler ve mali müşavirler için ise yoğun b
  • Konaklama Vergisi Hakkında
    5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesiyle 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu?nun yeniden düzenlenen